La Fundadora. Maria Gay Tibau

Benvinguda

Us presentem aquesta pàgina d'una dona senzilla, Maria Gay Tibau, però que plena de Déu va tenir el coratge d'iniciar una obra, curant els malalts, alleugerint el dolor i sembrant la pau als seus cors. Eren moments difícils a Girona, però la seva confiança en Déu Pare Provident la va portar a fundar un Institut, el de les Religioses de Sant Josep de Girona, que avui prossegueixen la seva obra per diversos països del món. Us convidem a conèixer aquesta dona perquè sembrant la pau al lloc on som, hi hagi una mica més de pau al món.