La Fundadora. Maria Gay Tibau

El carisma

Un carisma per alleugerir el dolor i sembrar pau en el malalt

L'experiència més forta de la mare Fundadora és Crist i amb aquesta motivació els malalts recobren un altre lloc. Veure en el malalt Crist va ser la seva experiència més tangible i quotidiana.

Maria Gay Tibau va veure en el seu entorn gironí, encara que entrada en anys, la necessitat que tenien els malalts de ser ajudats, assistits en les seves moltes necessitats.

El seu gran amor a Jesús la porta a posar en pràctica el mandat evangèlic de Mt. 25, 36 "Vaig estar malalt i em vas visitar". Aquest mandat ve de seguida plasmat al Reglament amb aquesta particularitat: servir i vetllar els malalts mirant en ells el mateix Crist. Aquesta serà la tasca que Maria i les seves seguidores van començar el 29 de juny de 1870.