La Fundadora. Maria Gay Tibau

Procés de beatificació

  • Maria Gay Tibau beatificació

No havia estat el desig de la Mare Fundadora ni el de l'Institut dels orígens pensar a portar la servidora de malalts als altars.

Després de la celebració del centenari de l'Institut al 1970 i el desig impel·lent d'anar a les fonts com va proposar el Vaticà II, va posar en evidència la vida santa d'aquesta dona senzilla però plena de caritat cap als malalts.La celebració del centenari de la seva mort el 1984 i el continu afluir de gràcies rebudes dels seus devots, va fer que el Govern General de l'Institut impulsat per la petició dels seus membres, comencés oficialment els tràmits pertinents per al procés. Presentat aquest desig al bisbe de Girona, el va acceptar complagut i va donar el seu beneplàcit al projecte.

El 26 de juliol de 1996, s'obria el procés de Canonització a Girona, tenint lloc la primera sessió a l'església de la casa mare de l'Institut.

Recollits els documents i acabades les sessions dels testimonis, es va clausurar l'esmentat procés el dia 3 de maig de 1998, a la catedral de Girona. La sessió de clausura és oficiada pel mateix bisbe Mons. Jaume Camprodón i el tribunal al complet. Van assistir a aquesta última sessió 5000 persones. Conclosa la part jurídica i retirat el tribunal, al mateix lloc es va celebrar l'eucaristia en acció de gràcies per tan gran benefici, van concelebrar 30 sacerdots. L'endemà 4 de maig les capses amb la documentació van ser enviades a Roma a la congregació de les causes dels sants.

Aprovats tots els preliminars requerits pel Procés de beatificació va començar l'elaboració de la Positio, lliurada el 2004